How to blunt - CZ & SK version

Nazdar takže konečne sme sa s Honzom Špindlerom dostali k tomu aby sme dokončili náučné video ako spraviť airblunt.
Tak si pozrite video a snaď pomôže aspoň trošku.
Miesto natáčania bol Lyon.