Propozície 2.kolo Kayak & Canoe Cross 2009

Prameň textu - www.kayak.sk


Termín pretekov: Sobota, 30. mája 2009

Miesto: AVŠ Liptovký Mikuláš (vodnoslalomový kanál)

Čas štartu a trvanie pretekov: od 10:00 do cca 14:00

Charakter pretekov:

klasické crossové preteky – šprint s viacčlenným štartom (trojice alebo štvorice), postup prvých do ďalších kôl, vypadávací systém určí víťaza.
Za umiestnenie na prvom mieste získa pretekár (posádka) 200 bodov, každé ďalšie miesto bude hodnotené s odstupmi po 10 bodov
Fun-slalom – zjazd kanálom s plnením rôznorodých úloh s bodovaním, v podstate tiež preteky, i keď o víťazstvo pôjde až v prvom rade

x

Ocenenie: Organizátor vyplatí najmenej 60 EUR ako „prize money“ pre najlepších v najobsadenejších kategóriách.

Kategórie: K1, C1, C2, R2 (nafukovacie lode) … prípadne iné kategórie

Dispozícia: Účastníkom preteku môže byť každý, kto zvláda preplaviť kanál v Mikuláši (aspoň zhora dole ). Preteky sú otvorené pre všetkých – zjazdári, slalomári, freestylisti, creekeri, rekreační aj príležitostní pádlisti.

Vek: bez obmedzenia, účastníci do 18 rokov iba so súhlasom zákonného zástupcu a pod dozorom dospelej osoby.

Povinná výbava: loď zabezpečená proti potopeniu, pádlo, prilba, certifikovaná plávacia vesta

Odporúčaná výbava: primerané oblečenie a obuv (neopén, bunda, suchý oblek…), hádzačka

Štart vo viacerých kategóriách: Účastníci môžu štartovať vo viacerých kategóriách (ak vládzu), štartujúci vo viac ako jednej kategórii budú mať umožnené štartovať v takom poradí aby, stihli štart v ďalšej kategórii.

Štartovné:
5 EUR za osobu, základné štartovné, alebo
4 EUR za osobu – zlavnené štartovné pre účastníkov, ktorí sa prihlásia majlom do 28.5.2009, alebo
3 EUR za osobu – zlavnené štartovné pre účastníkov prvého kola ktorí sa prihlásia majlom do 28.5.2009, alebo
2 EUR za osobu – zlavnené štartovné pre člena ZVaR, ktorý sa prihlási majlom do 28.5.2009,
1 EUR za osobu – účasť v každej ďalšej kategórii.

Prihlášky: Zasielajte majlom na adresu .
Do nadpisu napíšte “Prihlaska Cross”
V prihláške treba uviesť Meno a Priezvisko, prihlasované kategórie a klub.
V jednej prihláške mozno poslať a prihlášku za viacej osôb a kategórií.

Registrácia účastníkov: od 9:00 v areáli AVŠ LM

Bezpečnosť: Organizátor zabezpečí záchranárov. Každý účastník sa pred začiatkom preteku musí zúčastniť výkladu trate a výkladu bezpečnostných pokynov.

Ubytovanie: si môžu účastníci rezervovať v penzióne Zuzka v Uhorskej Vsi /4 km od kanála/. Viac info a rezervácie tu www.penzionzuzka.sk

Sprievodný program: Po skončení preteku bude individuálna možnosť dalšieho jazdenia v kanáli. V kanáli sa nachádzajú pravdepodobne 2 vhodné miesta na freestyle, ak teda budú vhodné podmienky, pridáme ešte neformálny minipretek vo freestyle. Podvečer program pokračuje afterparty, miesto a podrobnejšie info poskytneme pri začiatku pretekov.